Koszt usług zależy od wielu czynników, między innymi:

• rodzaju ewidencji księgowych
• ilości dokumentów
• wielkości zatrudnienia
• profilu działalności

Ostateczna oferta jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem.

Przykładowe ceny usług (wartości brutto):

1. Ryczałt ewidencjonowany  – od 120 zł
2. Ryczałt ewidencjonowany (podatnik VAT) – od 150 zł
3. Księga przychodów i rozchodów  – od 150 zł
4. Księga przychodów i rozchodów (podatnik VAT) – od 200 zł
5. Księgi handlowe – od 350 zł
6. Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika – 30 zł
7. Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło – 30 zł / zlecenioborca
8. Rozliczenie roczne (dochody krajowe) – od 35 zł
9. Rozliczenia roczne (dochody zagraniczne) – od 50 zł
10. Przygotowanie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane – od 100 zł