Zakres usług dla podmiotów gospodarczych obejmuje:


• prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji ryczałtowych
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubepieczeń Społecznych
• obsługa kadrowo-płacowa
• pomoc w zakładaniu firmy
• doradztwo podatkowe

 

Zakres usług dla osób fizycznych:

  • sporządzanie zeznań rocznych (przychody krajowe i zagraniczne)
  • sporządzanie wniosku VZM-1 (o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych)
  • doradztwo podatkowe